uucms.karnataka.gov.in Admission 2022 Registration, UUCMS Student Login

uucms.karnataka.gov.in Admission 2022 Registration, UUCMS Student Login. Check UUCMS ಏಕೀಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ Details Official Website Link uucms.karnataka.gov.in 2022 Apply Online For Admission. 

uucms.karnataka.gov.in 2022 Admission Registration Login

UUCMS means Unified University and College Management System launched by the Government of Karnataka. This is the first online portal for University and College Management in India. UUCMS is an advanced type of portal that focuses to manage college and university data. Department of Higher Education, Government of Karnataka started UUCMS Portal so that students can apply online for Admissions, Check Exam Details and much more. All the students can do online registration and login through official website i.e uucms.karnataka.gov.in. Check complete information regarding UUCMS Portal Karnataka from this page.

UUCMS Admission 2022 Registration – uucms.karnataka.gov.in Student Login

All the students who are looking to apply online for college or university admission can go to uucms.karnataka.gov.in and fill online registration form. The Unified University and College Management System was introduced to manage colleges and universities’ data of state. As we all know that data is very important in today’s world and if it is not secure than anyone can miss use it. So, to solve this problem of many colleges and universities, the government of Karnataka launched UUCMS Portal. University, College and Student Login Process can be checked from below.

ಏಕೀಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಏಕೀಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (UUCMS) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ರೂಪಿಸಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. UUCMS ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಲಾಜ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಏಕೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ಛತ್ರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುತ್ತದೆ. ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು (HEIs) ಏಕೀಕರಿಸುವುದು ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಡೇಟಾ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ UUCMS ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು HEI ಗಳ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

UUCMS Modules

UUCMS ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (HEIs) ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯವರೆಗೆ ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡುವವರೆಗೆ UUCMS ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದವರೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದ ಪಾಠ ಯೋಜನೆ, ತರಗತಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು UUCMS ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ.

 • Research and Development
 • Admission
 • Academics Class Monitoring
 • Examination
 • HR Management
 • Affiliation
 • Student Support
 • Assist Management
 • Library Management
 • Financial Plan Monitoring

UUCMS Portal Karnataka

More than 1521937 students get registered at UUCMS Portal. The portal offers more 18340 Teaching Faculty to students. More than 3800 colleges of state come under UUCMS and more than 24 universities get registered under UUCMS. State Admin, University, College, Student, Regional Center Login link available on this page.

Name of Portal UUCMS (Unified University and College Management System)
Portal Works Under Department of Higher Education, Government of Karnataka
UUCMS Launched by Government Of Karnataka Chief Minister and Education Minister
Mode Of Registration Online Mode
Students under UUCMS 1521937 +
Teaching Faculty under UUCMS 18340 +
Colleges under UUCMS 3800 +
Universities Under UUCMS 24 + University
Helpline Phone Number 9449833633 / 9964306346 / 9980545991 / 8497025839
Email Address [email protected]
Address Office of the State Project Monitoring Unit (UUCMS), KSHEC Building, Gandhinagar, Bengaluru, Karnataka 560009
Official Portal uucms.karnataka.gov.in

uucms.karnataka.gov.in Registration

Follow the given below steps to do UUCMS Online Registration. Must sure all the details entered by you are correct.

 • First of all you need to open the official website i.e uucms.karnataka.gov.in.
 • After that click on Registration link from homepage.
 • Now click on Student Coner link.

UUCMS Student Online Registration

 • After that select Program Level, Type of Learning, District, University.
 • And click on View Seat Matrix button.
 • Now select College / PG Centre Name, Program Name, Discipline.

uucms.karnataka.gov.in Student Registration

 • And click on Submit Button.

UUCMS Student Login

 • First of all you need to open the official website from given below link.
 • After that click on Login link.
 • Now select State Admin/ University/ College/ Student.
 • After that enter your User Name and Password.

uucms.karnataka.gov.in Student Login

 • And click on Login button.

uucms.karnataka.gov.in Student Forgot Password

If anyone who forgot login password. Then follow the given below steps.

 • Firstly, open official website.
 • Click on Login button.
 • After that click on Forgot Password.
 • Now Select User Type i.e Student / Employee.
 • After that select nationality.
 • Now enter your Mobile Number.

uucms.karnataka.gov.in Student Forgot Password

 • And click on Generate OTP.

UUCMS Helpline Number

 • Helpline Phone Number: 9449833633 / 9964306346 / 9980545991 / 8497025839
 • Email Address: [email protected]
 • Address: Office of the State Project Monitoring Unit (UUCMS), KSHEC Building, Gandhinagar, Bengaluru, Karnataka 560009.
Official Website Link Click Here

Leave a Comment